Commercial hiphop är en explosiv form av streetdance där attityden och känslan ligger i fokus. Stilen kan variera och vara allt från ”ghetto” till ”old school”. En bred stil där inspirationen är hämtad ifrån dagens musikvideos. En väldigt musikalisk stil där vi dansar omväxlingsvis till beats, sång och andra effekter i musiken.

Lärare/Lektionstid: 
Anna Nordbeck Cikara
Emilia Bayer
Sini Viitala Jacobsen