Streetdance är ett samlingsnamn för olika dansstilar som newschool, commercial och hiphop. Vi dansar oftast till HipHop och Rnb-musik och varje lärare sätter sin personliga prägel på lektionen. 

Lärare/Lektionstid:
Annette Losell -street
Anna Nordbeck -commercial hiphop/girlie hiphop
Emilia Bayer – commercial hiphop
Sini Viitala Jacobsen – commercial hiphop
Hanna Olsson – experimentel hiphop
Viktor Fröjd – street old school