Här fortsätter vi utveckla dansstilarna från New Kidz klasserna, men med högre inlärningstempo och större krav på koncentration och utstrålning. Vi börjar lektionen med en grundläggande uppvärmning, tränar steg i diagonaler och bygger upp en svårare koreografi.

Lärare/Lektionstid:
Annette Losell Persson
Hanna Olsson