Här får barnen dansa till de nya och gamla hitsen. Vi börjar lektionen med en grundläggande uppvärmning och lär sedan ut steg och rörelsekombinationer. Uppdelningen på klasserna är: 4-5 år, 6-7 år, 6 år och 7 år.

Lärare/Lektionstid:
Annette Losell Persson
Elin Olsson
Helga Ekelund
Elma