Sabar är Senegals streetkultur inom dans och musik. Dansstilen är fylld med energi, hopp, attityd, känsla, uttryck och fotarbete. Sabar dansas till live trummor, och har många olika rytmer och olika typer av trummor. Sabar dansas också till den Senegalesiska musikstilen mbalax, som innehåller en mängd olika instrument, men framför allt sabartrumman.

 

 

Lärare/Lektionstid:
Mor ”Sabar”