Sini Viitala JacobsenKommer snart en presentation av Sini….

Dessa tider kan du dansa för Sini:
Sö 11:30-12:30 STREET (commercial HipHop) nyb 10-12 år
Sö 12:30-13:30 STREET (commercial HipHop) forts 10-12 år