8-9 år. Här får man prova på de olika dansstilarna som Street, house, Break, jazzdance. Vi börjar lektionen med en grundläggande uppvärmning och lär dig sedan steg och en rörelse kombination. Varje stil har sin tjusning. Från 10 års ålder kan man välja vilken stil man gillade bäst. Från 10 års ålder kan man välja vilken stil man gillade bäst.

Lärare/Lektionstid:
Annette Losell Persson
Elin Olsson
Helga Ekelund
Elma