Pris/Betalning

Betalning

Terminsavgiften skall betalas in innan andra lektionstillfället (som denna termin infaller v. 6 2019). Dansar man tex onsdagar skall avgiften vara inbetald INNAN onsdagen i v. 6. Har man inte betalt avgiften kommer man inte få tillträde till sin klass under v. 6. Man får INTE något inbetalningskort, utan all betalningsinfo finns här på hemsidan.

Du betalar enklast din avgift via vårt bankgiro.
BG: 5416-7507 ange namn, ålder och grupp/grupper.

Vet du efter första provgången att du ej vill behålla din plats måste detta meddelas innan andra danstillfället. Om du inte avanmält dig från din klass är du betalningsansvarig fr o m andra danstillfället.

Om du skall betala din avgift i studion, tänk på att komma i god tid så du hinner betala din avgift innan lektionen startar. Om du önskar betala på plats i studion är det KONTANT eller SWISH som gäller. Dessa betalningssätt kan man endast använda under v.5 och 6. Efter detta måste man betala via BG.

Priserna i pristrapporna gäller för de som ”köper en hel termin”(rabatterat pris). Vill man bara gå delar av termin eller halv termin kan man inte halvera terminspriserna utan får då istället betala priset för enstaka lektioner ”pris per gång”.

Läkarintyg krävs för återbetalning av terminsavgift.

45-minuters klasser (åldersintervall 3-9 år)
Dansa 1g/v: 950 kr
Dansa 2g/v: 1450 kr
Dansa 3 g/v: 1750 kr
Kidspaket 1: En 45-min klass samt en 1-timmes klass: 1750 kr
Kidspaket 2: Två 45-min klasser samt en 1-timmes klass: 2050 kr
Kidspaket 3: Två 45-min klasser samt två 1-timmes klasser: 2550 kr
Enstaka lektioner: 100 kr

*vissa av våra klasser som är från 8 år är 1-timmes klasser. Observera att priset är annorlunda om man dansar 1-timmes klass (oavsett ålder).

1-timmes klasser (åldersintervall 8-101 år)
Dansa 1 g/v 1250 kr * 
Dansa 2 ggr/v 2050 kr *
Dansa 3 ggr/v 2650 kr *
Dansa 4 ggr/v 3250 kr *
Dansa obegränsat 4250 kr**
Enstaka lektioner 130 kr
(Klasser som är 2 timmar långa räknas som 2 klasser)

*Om man dansar klass som är 1,5 h gäller följande:
Lägg till 300 kr på priset om du dansar en,
lägg till 500 på priset om du dansar två,
lägg till 525 på priset om du dansar tre.

** Tillkommer inga extra kostnader oavsett klassval