Vårterminen 2024

Prova på-vecka

Om du har anmält dig till en dansstil du inte provat tidigare är du välkommen att prova vid ett tillfälle. Observera att detta erbjudande endast gäller helt nyanmälda har du varit anmäld till dansstilen tidigare får du ingen prova på-vecka.

Avamälan/Återbud

Om du har anmält dig till en klass du dansat tidigare och ångrat dig måste du avanmäla dig innan den 14 januari 2024. Denna deadline är viktig för att Annette ska få en överblick över hur klasserna kommer att se ut så att hon kan planera och förbereda lärarna så att undervisningen kan ske på bästa sätt. Om du är helt ny och har anmält dig till en klass du inte dansat tidigare får du prova en gång första veckan på terminen, vill du sedan inte behålla din plats måste du meddela detta senast v.6. 

Betalning av terminsavgift

Vänta med att betala terminsavgiften tills du fått bekräftelsemejl med information om vilka klasser du fått plats i samt när du ska betala terminsavgiften. Bekräftelsemejl skickas ut under vecka 2. Har du dansat samma klass/klasser tidigare ska terminsavgiften betalas in så fort du kan under vecka 5 och 6.

Efter att du fått ditt bekräftelsemejl betalar du i första hand via Swish under v. 5 & 6 på plats i studion.
OBS! Tänk på att komma i god tid så du hinner betala innan lektionen startar. 
Börjar du dansa efter v. 6 så sker betalning via BG: 5416-7507 ange namn, ålder och grupp/grupper.

Priser

Priserna i pristrapporna nedan gäller för dig som ”köper en hel termin” (rabatterat pris). Vill du bara gå delar av terminen eller en halv termin kan du inte halvera terminspriserna utan får istället betala för enstaka lektioner, ”pris per gång”.

Läkarintyg krävs för återbetalning av terminsavgift.

Terminsavgift 45 min klasser

Dansa 1g/v: 1050 kr
Dansa 2g/v: 1550 kr
Dansa 3 g/v: 1850 kr
Kidspaket 1: En 45-min klass samt en 1-timmes klass: 1850 kr
Kidspaket 2: Två 45-min klasser samt en 1-timmes klass: 2150 kr
Kidspaket 3: Två 45-min klasser samt två 1-timmes klasser: 2650 kr
Enstaka lektioner: 130 kr

Terminsavgift 1 h klasser

Dansa 1 g/v 1350 kr 
Dansa 2 ggr/v 2150 kr 
Dansa 3 ggr/v 2750 kr 
Dansa 4 ggr/v 3350 kr 
Dansa obegränsat 4350 kr**
Enstaka lektioner 160 kr/timme
(Klasser som är 2 timmar långa räknas som 2 klasser)

** Tillkommer inga extra kostnader oavsett klassval

*Absolut Nybörjare Tisdagar 17.30-18.30 , se mer information om denna klassen om priser mm här!

Klippkort 650kr/5ggr , 1200kr/10ggr

Om du dansar 1,5 h klass/klasser lägg till följande belopp till terminsavgiften:

Om du dansar en 1,5 h klass/vecka, lägg till: 400 kr
Om du dansar två 1,5 h klasser/vecka, lägg till: 600 kr
Om du dansar tre 1,5 h klasser/vecka, lägg till: 625 kr

OBS! Betalar du terminsavgiften för att dansa obegränsat antal gånger/vecka (4350 kr) så tillkommer inga extra kostnader oavsett klassval.

Räknexempel:
Om man dansar tre klasser/vecka varav två är 1h och en är 1,5 h:
Terminsavgift för tre 1 timmes klasser/vecka: 2750 kr + tillägg för en 1,5 timmes klass: 400 kr = totalt 3150 kr 

Vid frågor kontakta Annette här.