Melinda Jakobsson

Melinda Jakobsson arbetar sedan 1 år för kompaniet Freestyle Phanatix som genomför turnéer runt om Skandinavien. Vid sidan av arbetar hon sedan 2 år på Mötesplats Kalifornia i Helsingborg. 

Hon är även en av breakarna i crewet Skyhigh Rockers och har varit aktiv i breakingscenen i Sverige under de senaste 9 åren. Hon har deltagit i internationella breaking tävlingar, däribland Tyskland, Nederländerna, Österrike, Polen och Danmark m.fl. Hon har undervisat i 15 år över hela Sverige och utomlands. Hon undervisar breaking, dess grunder, tekniker och olika sätt att ta sig an konstformen.

Melindas klasser är ofta kombinationer av olika improvisationsövningar med breakinggrunderna för att släppa våra förutfattade meningar om dans. ”Jag känner att många dansare slutligen begränsas av de danssteg som från början ger dem pushen för att komma igång, att de känslor som uttrycks är inlärt och inte kommer inifrån.” Grunden är att få deltagarna att utmana sig själva och göra det i en annan form av kommunikation än den traditionella med dansaren på scenen med en publik framför. För att möta varandra i ett ”battle” är en utmaning att våga möta det känns obehagligt, våga uttrycka sig och inte skydda sig med masker. För att uttrycka något äkta är att vara originell i sin dans som förhoppningsvis kommer att leda till en verklig kommunikation mellan dansarna.