Jessica Rönn

Jessica har sin grund i jazz (sedan tre års ålder), och har därifrån gått över till hip hop och house, men på senare år riktat mest uppmärksamhet åt västafrikansk dans och Dancehall. 2012-2013 tog Jessica utbildningen Hotstepper 1 Year Hip Hop & Urban Dance Education, i Köpenhamn. Detta i syfte att vidareutvecklas, och även för att verkligen förstå grunderna och få kunskap om sin livslånga passion. Utöver detta har hon varit i bland annat New York, Los Angeles, England och Senegal för att inspireras och utvecklas inom olika dansstilar.

Jessicas kärlek till Dancehall har bara blivit större och större och år 2015 var hon dessutom på Jamaica för att få en djupare förståelse av kulturen. Hon har nu undervisat i över sex år, till ett brett spektrum av åldrar. Som lärare har hon blivit uppskattad för sin goda undervisningsförmåga, positiva energi, hängivenhet till sina klasser och unika känsla av kreativitet

Läs mer om Jessica och dancehall:  www.j-ronn.com