Allt sedan jag upptäckte MTV har jag varit intresserad av dans i alla
dess former. Jag började dansa för Anette när hon startade upp sin
dansskola, innan dess dansade jag en del på Kulturskolan.
Har också deltagit i workshops i Paris i anslutning till Juste Debut.
Sista åren har jag varit Annette behjälplig under lektioner, vikarierat en
del, samt haft egna kidsdance-lektioner.

Jag har medverkat i Attitudes dansföreställningar, samt på Malmöfestivalen och Let’s dance i Eslöv. Har också sysslat en hel del med breakdance.

Dessa tider kan du dansa för Ellen: